Home

FLERE AKTIVE OG AKTIVE LENGER/More People and Active Longer

Denne siden er et resultat av Erasmusprosjekt «Vinn-vinn» som arbeidet med målsettingen FLERE AKTIVE – OG AKTIVE LENGER. Her finner man forslag til hvordan skoler, lag, organisasjoner og institusjoner kan samarbeide i større og mindre prosjekter – nettopp for å nå dette målet. Målet er å skape flere vinn vinn-situasjoner for alle. 

Her finner man forslag til alt fra Mat på tur, Hvordan inspirere til tur, Sertifisering av Bratt-kort til Treningsledelse i klubb. Alle forslag sier noe om tema, omfang, hvem som er målgruppa, hvilket utstyr og forkunnskaper man eventuelt trenger, hvilke aktiviteter som kan inkluderes og kompetansemål som kan knyttes opp til aktiviteten. Forslagene kan brukes som de er, eller være til inspirasjon for nye, egne prosjekt. 

At helseforebyggende tiltak og folkehelsearbeid er viktig er godt kjent kunnskap. Folk lever lenger, og også bedre – kanskje for godt? Overvekt og inaktivitet er blant de faktorene som påvirker folkehelsa i negativ retning, samtidig som vi vet hvilke faktorer som påvirker folkehelsa i positiv retning – at flere er aktive, og at de er aktive lenger. Sammen kan vi være et aktivt bidrag til endring!

English:

This website is a result of the “Win-win” project by Erasmus which goal is to achieve MORE PEOPLE ACTIVE – AND ACTIVE LONGER. Here you will find suggestions for how schools, teams, organizations, and institutions can collaborate on projects of different scales to achieve this goal.

This page includes suggestions for everything from Hiking food, Inspiring students for trekking and outdoor life, Certification of climbing permits (Brattkort) to Training management in clubs. All suggestions include information about the topic, scope, target group, required equipment and prior knowledge, activities which can be included, and competence aims related to each activity. The suggestions can be utilized as they are or be used as inspirations for new projects.

It is well-known knowledge that health prevention measures and public health work are important. People are living longer and better – maybe a bit too comfortably? Overweight and inactivity are among the factors that affect the public health in a negative direction, all the while it is clear which factors affects the public health in a positive direction – that more people are active, and that they stay active for longer. Together we can actively contribute to change!

Latest from the Blog

OUTDOOR LIFE

How to get young people interested in spending time outdoors, away from computers and net coverage? How can schools and NGO’s like trekking associations cooperate in order to recruit for outdoor life? By cooperating in creating real and spectacular wilderness experiences in a safe environment, the interest for trekking can be awakened and developed inFortsett å lese «OUTDOOR LIFE»

Tilrettelegging for tur/Arrangements for Trips

Dette prosjektet handler om hvordan elever kan ta ansvar for planlegging og merking av turstier i lokalområdet, eventuelt også tilrettelegge for en pauseplass. Prosjektet egner seg godt for elever på byggfag eller lignende programområder. Tema Stimerking Omfang Variabelt Aktuelle samarbeidspartnere Grunneiere Eventuelt leverandør av byggematerialer Aldersgruppe 16 – 19 Aktuelle sertifiseringer Ingen Krav til forkunnskapFortsett å lese «Tilrettelegging for tur/Arrangements for Trips»

Idrett – trenererfaring/Training Management in clubs

Ingress: Tema Treningsledelse i klubb Omfang 5 økter (3-5 uker) Aktuelle samarbeidspartnere Idrettsklubber Aldersgruppe 17 – 19 Aktuelle sertifiseringer Ingen Krav til forkunnskap Grunnleggende kunnskaper om trening, treningsledelse og treningspedagogikk for yngre utøvere Nøkkelord Treningsledelse, instruktør, Prosjektbeskrivelse Mål med prosjektet Etablere formelt samarbeid mellom videregående skole og klubb Rekruttere trenere til klubber Innledende arbeid GrunnleggendeFortsett å lese «Idrett – trenererfaring/Training Management in clubs»

Lag nettstedet ditt med WordPress.com
Sett i gang